Kariyer ve Mezunlar Ofisi
AlumniAlumni

Hedef Kitle: Üniversite ve Lise

Yöntem:

· Kariyer Merkezi hedef kitlesi ihtiyaç analizlerinin yapılması
· Kariyer Merkezi öncelikli stratejik hedeflerinin belirlenmesi
· Mevcut iç ve dış paydaşların tespiti ve değerlendirilmesi
· Kariyer Merkezi aksiyon planının oluşturulması
· Stratejik danışmanlık toplantılarıyla aktivasyon alanlarının takibi

AlumniAlumni

Hedef Kitle: Üniversite ve Lise

Yöntem:

· Mezunlarla İlişkiler Ofisinin hedef kitlesi ihtiyaç analizlerinin yapılması
· Mezunlarla İlişkiler Ofisinin öncelikli hedeflerinin belirlenmesi
· Mevcut iç ve dış kaynakların tespiti ve işbirliği olanaklarının oluşturulması
· Mezunlarla İlişkiler Ofisi aksiyon planının hazırlanması
· Stratejik danışmanlık toplantılarıyla aktivasyon alanlarının takibi